Zoznam krúžkov

Prehľad krúžkov na školský rok 2018/2019

Krúžok

Deň a čas

Vedúci krúžku

Očami biológa – VIII.A UT 14,00 – 15,30 Mgr. Peter Šaliga
Kaleidoskop nápadov – 4., 5. r. ŠT 14,00 – 15,30 Mgr. Ľuba Jarošová
Športový krúžok – 2. st. UT 14,30 – 15,15 Mgr. Ľuboš Cigánik
Futbalový krúžok – 2. st. ŠT 14,30 – 15,15 Mgr. Ľuboš Cigánik
Strojopis – 2. st. PO 14,00 – 15,30 Mgr. Hana Zemanová
Matematika T 9 – IX.A PO 14,00 – 15,30 Mgr. Daniela Koberová
Matematika T 9 – IX.A ŠT  14,00 – 15,30 Mgr. Zuzana Stenová
Matematika – 5. roč. ST 14,00 – 15,30 Mgr. Daniela Koberová
Cvičenia zo SJL – IX.A UT 14,00 – 15,30 Mgr. Mária Barnová
Cvičenia zo SJL – IX.A UT 14,00 – 15,30 PaedDr. Veronika Chovancová
Slovenčina inak – 2. st. UT 14,00 – 15,30 PaedDr. Veronika Chovancová
Literárny krúžok – 5. roč. PO 14,00 – 15,30 Mgr. Veronika Koričárová
Užime si čítanie – 1. st. UT 13,30 – 15,00 Mgr. Lenka Kubiková
Hravá gramatika – 3. roč. UT 13,30 – 15,00 Mgr. Soňa Gálová
Hravá ANJ – I.A UT 13,00 – 14,30 Mgr. Jarmila Kotríková
ANJ hravo – II.B UT 13,00 – 14,30 Mgr. Alexandra Dziubanová
RUJ pre začiatočníkov – 5., 6. r. UT 14,00 – 15,30 Mgr. Lesia Stušková
RUJ pre pokročilých – 7., 8., 9. r. ŠT 14,00 – 15,30 Mgr. Lesia Stušková
Farebný svet – 2. roč. UT 13,15 – 14,45 Mgr. Božena Maďarová