Zamestnanci školy

Zamestnanci školy

Vedenie školy

Mgr. Iveta J. Hajduová

Riaditeľka školy
iveta.hajduova@zsmedzilaba.sk
info@zsmedzilaba.sk

Mgr. Ľuba Jarošová

Zástupkyňa I. stupňa
štatutárny zástupca
l
uba.jarosova@zsmedzilaba.sk

Mgr. Peter Šaliga

Zástupca II. stupňa peter.saliga@zsmedzilaba.sk

PaedDr. Béla Bartók

Zástupca pre výchovu bartok111@azet.sk

Mgr. Katarína Konečná

Výchovná poradkyňa katarina.konecna@zsmedzilaba.sk

Anna Páleniková

Vedúca školskej jedálne annapalenikova4@gmail.com

Jarmila Gorelová

tajomníčka, ekonómka

Anna Khúlová

personalistka

Mgr. Jarmila Kotríková

1.Ajarmila.kotrikova@zsmedzilaba.sk
Mgr. Jaroslava Mikulíková1.Bjaroslava.mikulikova@zsmedzilaba.sk
Mgr. Lucia Porvazníková1.Clucia.porvaznikova@zsmedzilaba.sk
Mgr.  Katarina Kovácsová1.Dkatarina.kovacsova@zsmedzilaba.sk
Mgr. Božena Maďarová 2.Abozena.madarova@zsmedzilaba.sk 
Mgr. Alexandra Dziubanová2.Balexandra.dziubanova@zsmedzilaba.sk
Mgr. Jana Križanová2.Cjana.krizanova@zsmedzilaba.sk
Mgr. Lenka Kubiková3.Alenka.kubikova@zsmedzilaba.sk
Mgr. Soňa Gálová3.Bsona.galova@zsmedzilaba.sk
Mgr. Ľuba Jarošová4.Aluba.jarosova@zsmedzilaba.sk
Mgr. Drahomíra Bielková4.Bdrahomira.bielkova@zsmedzilaba.sk
PaedDr. Erika Fajnorová4.Cerika.fajnorova@zsmedzilaba.sk                     

Mgr. Hana Vajcíková                              

MDhana.vajcikova@zsmedzilaba.sk
Mgr. Iveta J. Hajduová     ETV, TSViveta.hajduova@zsmedzilaba.sk
PaedDr. Bela Bártok ANJ, NEJ, VYV, VUMbartok111@azet.sk
Mgr.  Katarína Konečná5.AANJ, NEJkatarina.konena@zsmedzilaba.sk
Mgr. Jaroslava Felcanová 5.BDEJ, OBNjaroslava.felcanova@zsmedzilaba.sk
Mgr.  Daniela Koberová5.CMAT, SJL, INFdaniela.koberova@zsmedzilaba.sk
Mgr. Barbora Gerberová6.AMAT, NBVbarbora.gerberova@zsmedzilaba.sk
Mgr.  Julie Rázusová6.BBIO, ANJjulie.razusova@zsmedzilaba.sk
Mgr. Zuzana Stenová7.AMAT, INFzuzana.stenova@zsmedzilaba.sk
PaedDr. Veronika Chovancová7.BSJL, ETV, NBVveronika.chovancova@zsmedzilaba.sk
Mgr. Peter Šaliga8.ABIO, THDpeter.saliga@zsmedzilaba.sk
Mgr. Mária Barnová8.BSJL, NEJ, ETV, VYVmaria.barnova@zsmedzilaba.sk
Mgr.  Peter Rak9.AFYZ, CHE, THDpeter.rak@zsmedzilaba.sk
Mgr. Kristína Hermély  ANJ, TSVkristina.hermely@zsmedzilaba.sk
Mgr. Andrej Sobolič HUV, INF, THDandrej.sobolic@zsmedzilaba.sk
Mgr. Viera Bálintová ETV, SJL, TSVviera.balintova@zsmedzilaba.sk
Mgr. Lesia Stušková ANJ, RUJ, VYVlesia.stuskova@zsmedzilaba.sk
Mgr. Ľuboš Cigánik TSV, GEGlubos.ciganik@zsmedzilaba.sk
Mgr. Veronika Koričárová SJL, ANJveronika.koricarova@zsmedzilaba.sk
Mgr. Hana Zemanová  ANJhana.zemanova@zsmedzilaba.sk
Mgr. Kamila Strážnická SJL, ANJkamila.straznicka@zsmedzilaba.sk
Mgr. Veronika Golecká GEG, ped.asistentveronika.golecka@zsmedzilaba.sk
Mgr. Tomáš Zámečník VYVtomas.zamecnik@zsmedzilaba.sk
Oľga Ragačová1 . oddelenie olga.ragacova@zsmedzilaba.sk
Mgr. Petronela Sabová2 . oddelenie petronela.sabova@zsmedzilaba.sk
Katarína Kassayová3 . oddelenie  katarina.kassayova@zsmedzilaba.sk
Mgr. Katarína Kovacsová4 . oddelenie katarina.kovacsova@zsmedzilaba.sk
Jana Kršňáková5 . oddelenie jana.krsnakova@zsmedzilaba.sk
Mgr. Martina Čermáková6 . oddelenie martina.cermakova@zsmedzilaba.sk
Miriam Blahá7 . oddelenie miriam.blaha@zsmedzilaba.sk
Magdaléna Záhorská8 . oddelenie magdalena.zahorska@zsmedzilaba.sk
Miroslava Lepešová9 . oddeleniemiroslava.lepesova@zsmedzilaba.sk
Zuzana Kiššová 10. oddeleniezuzana.kissova@zsmedzilaba.sk
Mgr. Zuzana Kováčová11 . oddeleniezuzana.kovacova@zsmedzilaba.sk
 Petra Grňová petra.grnova@zsmedzilaba.sk
 Mgr. Veronika Goleckáveronika.golecka@zsmedzilaba.sk
 Mgr. Emília Lukáčováemilia.lukacova@zsmedzilaba.sk
Ing. Štefan Židekp. školník
Milan Khula             p. údržbár
Iris Streďanská, Soňa L.p. upratovačky
Anna Pálenikováp. vedúca kuchyne
Viera Spasovská, Martina Berčeková, Jana Kováčiková, Erika Randlováp. kuchárky
Školský špeciálny pedagógPhDr. Katarína Harišová, PhD. 
Poradňa na Drieňovej (externý psychológ a špeciálny pedagóg)PhDr. D. Grečnerová,  Mgr. Alexandra Stanislavová

 

Vedúca PK slovenský jazyk a literatúraMgr. Mária Barnová
Vedúca PK matematika, fyzika, informatikaMgr. Zuzana Stenová
Vedúci PK prír. a spoločenskovedných predmetovMgr. Veronika Golecká
Vedúca PK výchovných predmetovMgr. Kristína Hermély    
Vedúca MZ 1. – 4. ročníkMgr. Ľuba Jarošová
Vedúci MZ ŠKDPaedDr.  Béla Bartók
Koordinátor prevencieMgr. Jaroslava Felcanová
Koordinátor environmentálnej výchovyMgr. Lucia Porvazníková
Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvuMgr. Jana Križanová
Koordinátor IKTMgr. Zuzana Stenová
Koordinátor na ochranu života a zdraviaMgr. Ľuboš Cigánik
Koordinátor voľnočasových aktivítMgr. Martina Čermáková