Termínovník

Termínovník
pre školský rok 2018/2019

v prípade potreby – možnosť zmeny počas školského roka

03.09.2018
13.09.2017
30.10.2017 – 31.10.2017
22.11.2017
22.11.2017
13.12.2017
22.12.2017
23.12.2017 – 05.01.2018
08.01.2018
24.01.2018
31.01.2018
02.02.2018
05.03.2018 – 09.03.2018
21.03.2018
29.03.2018 – 03.04.2018
21.03.2018
25.04.2018
13.06.2018
25.06.2018
29.06.2018

začiatok školského vyučovania
prvé triedne schôdzky RZ
jesenné prázdniny
PR hodnotenie za 1. štvrťrok šk. roka
Testovanie 5 – 2017
triedne schôdzky RZ
riaditeľské voľno pre všetkých žiakov školy
vianočné prázdniny
nástup do školy po vianočných prázdninách
klasifikačná porada za 1. polrok šk. roka
ukončenie 1. polroka – odovzdávanie vysvedčení
polročné prázdniny
jarné prázdniny
triedne schôdzky RZ
veľkonočné prázdniny
Testovanie 9 – 2018
PR hodnotenie za 3. štvrťrok šk. roka
triedne schôdzky RZ
klasifikačná porada za 2. polrok
ukončenie vyučovania – odovzdávanie vysvedčení