Školský poriadok

Školský poriadok

Školský poriadok upravuje paragraf 153 zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Pre bližšie informácie, kliknite na tlačidlo nižšie.