Ocenení učitelia

ocenení učiteľia

učiteľka roka 2018

Jarka Kotríková

Veľké ocenenie z rúk starostu MČ Ružinov dostala ku dňu učiteľov aj naša kolegynka Jarka Kotríková, za jej záslužnú a cennú prácu v školstve.

Toto ocenenie jej samozrejme medzi pedagógmi našej školy skutočne právom patrí.

Gratulujeme!

učiteľka roka 2017

Katka Harišová

Veľké ocenenie z rúk starostu MČ Ružinov dostala ku dňu učiteľov aj naša kolegynka Katka Harišová, za jej záslužnú a cennú prácu v školstve.

Toto ocenenie jej samozrejme medzi pedagógmi našej školy skutočne právom patrí.

Gratulujeme!

učiteľka roka 2016

Sonička Gálová

Veľké ocenenie z rúk starostu MČ Ružinov dostala ku dňu učiteľov aj naša kolegynka Sonička Gálová, za jej záslužnú a cennú prácu v školstve.

Toto ocenenie jej samozrejme medzi pedagógmi našej školy skutočne právom patrí.

Gratulujeme!