Jedáleň

Všeobecné informácie

 • zaplatený šek za obedy je potrebné odovzdať najneskôr do 8:00 ráno,
 • pri platbe cez internet treba odovzdať vytlačený príkaz taktiež do 8:00 ráno,
 • pri trvalom príkaze je strava evidovaná automaticky od 1.dňa v mesiaci,
 • Každé dieťa je povinné pri obede odovzdať platný stravný lístok (ak sa náhodou stane, že si zabudne lístok, treba to riešiť individuálne s p. kuchárkami),
 • odhlasovanie zo stravy je potrebné telefonicky  0901 725 914 alebo osobne do 8:00.
 • Cena obedov: jedáleň poskytuje žiakom stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín. V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia 21/2012 mestskej časti Bratislava – Ružinov sa príspevok zákonného zástupcu žiaka stanovuje na 1,42 € pre prvý stupeň a 1,51 € pre druhý stupeň.

Vedúca školskej jedálne

Anna Páleniková
annapalenikova4@gmail.com
0901 725 914

Čo ponúka naša jedáleň

 • jedlá pripravované podľa Materiálno-spotrebných noriem MŠ SR a ÚVZ SR,
 • pripravované jedlá zodpovedajú odporúčaným výživovým dávkam pre príslušnú vekovú kategóriu,
 • pri príprave jedál nepoužívame geneticky upravované potraviny,
 • V jedálnom lístku je vyznačené číslo normy, podľa ktorej sa jedlo pripravuje, nájdete tam gramáž jednotlivých porcií ako aj alergény,
 • jedlo štandardne tvorí:
  • 1 x v týždni je múčne jedlo a k tomu nápoj s mliekom,
  • 1 x v týždni je na odľahčenie bezmäsitý deň,
  • 1 x v týždni je znížená dávka mäsa (mäsový nákyp, mäsové guľky, zapekané zemiaky a pod.)
  • 2 x v týždni je plná dávka mäsa,
  • 1 x v týždni je ovocie a múčnik (alebo cereálna tyčinka),
  • aspoň 1 x v týždni jedlo obsahuje ovsené vločky, jačmenné krúpy, strukoviny a jedlo z rýb,
  • každý deň musí obsahovať jedlo zeleninu, pravidelne sú šaláty z čerstvej zeleniny,
  • nápoje zo sirupov sú bez konzervačných a umelých látok, farbív a sladidiel.

OZNAM

Žiadame rodičov o uhrádzanie stravného vždy najneskôr k prvému nasledujúceho mesiaca. Ak žiak k prvému v danom mesiaci nepredloží doklad o uhradení stravného na príslušný mesiac ráno do 8.00 h., nebude mu obed v daný deň poskytnutý / nebude mať aktivovaný čip.  Ak žiak prvého a ostatné dni v mesiaci predloží doklad o úhrade stravného po 8.00 h., bude obed poskytnutý až od nasledujúceho dňa. Ak má žiak stravné hradené trvalým príkazom v banke, bude mu čip k prvému dňu v mesiaci aktivovaný automaticky.